top of page

Oferta

Ofertę swoich usług kierujemy do Osób Prywatnych, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Administracji.
 • Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 • Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa, Wydziałów Architektury, Sanepidu.

 • Odbiór przewodów kominowych w budynkach nowo wybudowanych w stanie surowym, wykończeniowym oraz po podłączeniu urządzeń grzewczych. Jak również w budynkach po kapitalnych remontach.

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów . (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na ciąg i drożność wraz ze szkicem przewodów ponad dachem oraz potwierdzeniem lokatorskim z przeprowadzonej kontroli.  

 • Możliwość sporządzenia i wystawienia wszelkiej dokumentacji ( protokołów, opinii, faktur, ofert, wycen) bezpośrednio u usługobiorcy.

 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej.

 • Okresowa konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe.

 • Montaż nasad na zakończeniach przewodów kominowych.

 • Montaż stalowych wkładów kwasoodpornych, wysokotemperaturowych, dwuściennych kominów zewnętrznych.

 • Usuwanie gniazd ptasich oraz innych niedrożności kominowych.

 • Zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptactwem.

 • Uporządkowywanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

 • Uszczelnianie przewodów kominowych metodą ALU-FOL

 • Wykonywanie pomiarów ciągów kominowych oraz wyliczanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach.

 • Sprawdzanie wnętrza  przewodów kominowych kamerą inspekcyjną.

 • Mechaniczne czyszczenie dymowych przewodów kominowych.

bottom of page